Pharmaroad Kft.

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A regisztrációs folyamat során Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PHARMAROAD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883967, cím: 1106 Budapest, Kabai utca 1.) a regisztrációjakor megadott adatait és a vásárlásai során rögzített adatait a jelen adatkezelési tájékoztató szerint kezelje.

Az adatkezelést a webshop üzemeltetője, a PHARMAROAD Kft. végzi.

A webshop szolgáltatás igénybevételekor az Ön által megadott személyes adatok kezelésébe beletartozik a felek közötti szerződés megkötése és számlák kiállítása során szükséges adatkezelés. Ezen felül külön nyilatkozattal Önnek lehetősége van arra, hogy a PHARMAROAD Kft. webshop szolgáltatása hatékonyságának növelése érdekében döntsön arról, hogy kér-e tájékoztatást az akciós ajánlatokról, hirdetéseket fogad-e, illetve egyéb címzett tartalom fogadásához hozzájárul-e.

A regisztráció során Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a PHARMAROAD Kft. kezelje, tárolja, továbbá hozzájárulását adhatja ahhoz is, hogy az adatkezelő a webshop működésének értékelése érdekében statisztikai kimutatást készítsen, arányszámokat és egyéb mutatókat képezzen.

A PHARMAROAD Kft. kötelezettsége, hogy a regisztráció során megadott adatokat csak a webshoppal kapcsolatos szolgáltatás nyújtása során és csak a szükséges mértékben használhatja fel. Ezen túlmenően az adatok más célra nem használhatók és nem adhatók át harmadik személynek és más adatbázisban nem tüntethetők fel. Az adatkezelés céljának megvalósulásával a PHARMAROAD Kft. köteles az adatokat törölni.

Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja, melyre lehetősége van a honlapon feltüntetett e-mail címre történő elektronikus üzenet küldésével.

Ön jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a PHARMAROAD Kft. rendszere egy munkanapon belül végrehajt.

Az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok irányadók így különösen Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.


Gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó komplex fejlesztés a Pharmaroad Kft-nél

Copyright by Pharmaroad Kft. All rights reserved.