Pharmaroad Kft.

Minősítéseink


Ügyvezető Igazgató

Kovács Péter

…cégünk tudatosan törekszik arra, hogy működési folyamatait rendszeresen továbbfejlessze és a változó piaci körülményeknek és a versenyszféra egyre szigorodó követelményrendszerének megfeleltesse.  Míg minőség-, környezet- és energiagazdálkodási irányítási rendszereink nemzetközi standardoknak való megfeleléséről az ISO 9001, ISO 14 001 és ISO 50 001 minősítéseink tanúskodnak, addig vállalatunk pénzügyi stabilitását BISNODE AAA minősítésünk igazolja…


Az ISO 9001:2015 nemzetközi minőségirányítási szabvány célja a szervezet teljesítményének folyamatos javítása és az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások minőségének magas szinten tartása.  Az ISO 9001:2015 szabvány nyolc minőségirányítási elv alapján határozza meg, hogy a szervezet működése miként felel meg az ügyfelek és érdekelt felek követelményeinek: vevő-központúság, vezetés, a munkatársak részvétele, folyamatalapú megközelítés, a szervezet működési környezete, folyamatos fejlesztés, tényeken alapuló döntéshozatal és kockázatalapú gondolkodásmód.

Az ISO 14001:2015 nemzetközi környezetirányítási szabvány célja, hogy meghatározza a követelményeket egy olyan környezetközpontú irányítási rendszerre, amelyet egy szervezet felhasználhat környezeti teljesítménye javítására. Az ISO 14001:2004 azt határozza meg, hogy egy szervezet környezeti felelősségeit milyen módon kezelje, annak érdekében, hogy környezeti teljesítménye javuljon, jogszabályi megfelelési kötelezettségeinek eleget tegyen és kitűzött környezeti céljait elérje.

Az ISO 50001:2018 nemzetközi energiairányítási szabvány célja, egy olyan energiamenedzsment rendszer kialakítása, mely lehetővé teszi egy szervezet számára, hogy energiateljesítménye folyamatosan fejlődjön. Egy ilyen rendszer felöleli az energiahatékonyság, energiabiztonság és energiafogyasztás kérdéseit végső célul azt kitűzve, hogy csökkenjen a vállalat energiafelhasználásának mértéke és ezáltal az energiaköltségek és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mennyisége is.

A Bisnode nemzetközi cégminősítő minden vállalkozás üzleti megbízhatóságát minősíti egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi szakértők által kialakított rendszer alapján. Így került kiválasztásra cégünk is, mint a Magyarországon működő pénzügyileg legstabilabb cégek egyike. Vállalatunk a BISNODE AAA tanúsítvánnyal rendelkezik – mely követelményeinek Magyarországon csupán a cégek 0,63 %-a felel meg – ami azt igazolja, hogy velünk az üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony.


Vállalatunk konstans növekedéséből adódóan toborzási kampányaink folyamatosan zajlanak

Csatlakozz hozzánk

Gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó komplex fejlesztés a Pharmaroad Kft-nél

Copyright by Pharmaroad Kft. All rights reserved.